Avukat Kazım Bayraktar: Millilik öne çıktığında hukukun tasfiyesi zorunlu hale gelir

Kobanê Davası’nda konuşan avukat Kazım Bayraktar, ‘yargının diktatörlerin aracı haline geldiğini’ söyleyerek, Nazi yargıçları hakkındaki mahkumiyet kararında yer alan “Suikastçının hançeri, yargıcın cübbesinin altına gizlenmiştir” sözünü anımsattı.

Kobanê Davası’nın 41’incı duruşmasının ikinci oturumu, Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam ediyor. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada, tutuklu siyasetçi Günay Kubilay’ın avukatı Kazım Bayraktar savunma yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre avukat Bayraktar, savunmasını “tarihsel korku”, “gizli amaç” ve “adli taciz” başlıkları altında yapacağını söyledi. Bayraktar, antik çağdan bu yana siyasi davaların iktidarların tarihsel korkularına ayna tuttuğunu söyledi. Bayraktar, “Gizli amaç’ ve ‘adli taciz’ kavramları ise AİHM’e aittir. Türkiye’nin mahkum edildiği iki kararda kullanılan bu kavramlar, aşağıda açıklayacağım gibi Türk burjuvazisinin ve siyasi temsilcilerinin, bu iki davaya konu olan Kobanê direnişlerinde güncellenen tarihsel korkularının hukuk dilinde ifade edilme biçimleridir” dedi.

‘YARGI DİKTATÖRÜN ARACI HALİNE GELİYOR’

Bayraktar, sermaye güçlerinin çoğaldığını ve buna karşı devasa kitlelerin giderek yoksullaştığını belirterek, “Bu aynı zamanda azami sermaye birikimini, azami kar hırsını, azami diktatörlüğü beraberinde getiriyor. Kar paylaşımı ve dünya kaynaklarının paylaşımı gittikçe daha kanlı savaşlara doğru ilerliyor. Bu paylaşım savaşlarının arka planında, devletlerin siyasal yetkileri tek merkezde toplamaya doğru adım adım ilerlediğini görüyoruz. Yargı, yasama ve yürütme tek adamın elinde toplanıyor. Bu da ister istemez yargıyı da diktatörün aracı haline getiriyor. Orta Çağ’da topraklar imparatorluğun elinde merkezileştikçe Orta Çağ’ın sonlarında engizisyon mahkemeleri boşuna kurulmadı. Engizisyon mahkemelerinde işkence bizzat mahkeme yargıçları tarafından yapılarak sorgu alınırdı” diye belirtti.

NAZİ MAHKEMELERİ

Bayraktar, benzer sürecin Almanya’da Nazi mahkemelerinde de görüldüğünü söyledi. Bayraktar, “Giderek tüm yetkilerin Hitlerin elinde toplandığını görüyoruz. Bu süreçte dikkat çekilmesi gereken en önemli şey, o dönemin yargılamalarında milli irade ve millilik argümanları kavramlarıdır. Üstün ırkın öne çıkartılması ve milliliğin öne çıkartılması, yargılamalardaki hukuksal ilkelerin adım adım tasfiyesi ile gerçekleşir. Bu süreçte, Nazi mahkemelerinin yargılamalarının arkasındaki gerçeğe baktığımızda, Almanya’nın daha önceki birinci paylaşım savaşında kaybettiği sömürgeleri geri alma, yeniden ele geçirme stratejisi yatıyordu. Bu yetkilerin tek elde toplanması için topluma empoze edilmesi gereken siyasal argüman millilik ve milli iradeydi” diye belirtti.

‘BENZER ARGÜMANLAR TÜRKİYE’DE KULLANILIYOR’

Benzer uygulamaların günümüzde Türkiye’de hayata geçirildiğini söyleyen Bayraktar, “Millilik öne çıktığında hukukun tasfiyesi zorunlu hale gelir. Millilik ya da milli irade ne istiyor, milli irade neyi amaçlıyor? Bunu en çok iktidar temsilcileri bilir. Onlar neyin milli iradeye uygun olduğuna karar verirler. Nazi Almanya’sında bu süreç böyle ilerledi. Buna karar veren tek kişi Hitlerdir. Nazi Almanya’sının yargı makamlarına yükselerek tepeye gelen kişiler, özellikle Hitler ya da ekibi tarafında gelen yargıçlardır. Bu yargıçlar bu millilik çerçevesinde öylesine ortaklaşır ve birleşir ki sonuç şu noktaya gelir; Hitler Almanya’dır, Almanya Hitler’dir. O literatürde yasa öncelikli değil, öncelikli olan liderin koyduğu ilkelerdir. Bunlar hukuktan önce gelir. Bu mekanizma içinde görev alan Alfred Rosenberg, ‘hukuk ve siyaset lidere bağlanmıştır. Irksal değerler gerekçesi ile bağlanmıştır. Alman üstün ırkının alman milletinin en yüksek çıkarlarını lider tayin eder. Tek adam tayin eder. Tek adam neyi düşünürse onun emrindeki devlet bürokrasi de ona göre kararlar vermek zorundadır’ demişti” diye konuştu.

‘AİHM BİZİ BAĞLAMAZ’ SÖZLERİNİN ETKİSİ

Orta Çağ’da kutsallığın, milliliğin ve milli iradenin din olduğunu söyleyen Bayraktar, şunları söyledi: “Papa ya da imparator ya da kral… Tanrının yer yüzendeki temsilcisidir onlar. Onların kuralları hukukun yerini alır ya da hukuk onların kurallarında ibarettir. Kapitalizm sürecinde de devletin tepesindeki bir kişi ya da birkaç kişi ne derse, o hukukun yerini almaya başlar. Bunların ışığında, bugün güncelde yaşanan bir kavga söz konusu. Bakın yargıtay AYM kararlarını uygulamama kararı verdi. Bunu yapmakla kalmadı, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun çok önemli anlamı var. Biraz daha geriye gidelim. Demirtaş ve Kavala kararı yayınladığında bu devletin en tepedeki tek temsilcisi dedi ki ‘AİHM bizi bağlamaz.’ Bu sadece kendi tabanına yöneltilmiş siyasi bir söylem değildir. Bunun karşılığı vardı. Çünkü bu sistem tek adam rejimine 15 Temmuz darbelemesinden sonra dönüşmeye başlamıştı. Kararnamelerle ve yasalarla bu rejim adım adım uygulandı. Bu süreçte tek adamın devlet içerisindeki yetki ve gücünün nasıl arttığını gördük. Böyle bir kişi ‘AİHM kararı bizi bağlamaz’ dediğinde yargı organlarında bir dizayn oluştu. Tek adamın hassasiyetlerini ifade eden davalarda AİHM kararları bağlanmamaya başlandı.”

‘YARGI KRİZE SOKULMUŞTUR’

Bayraktar, AYM’nin Enis Berberoğlu kararı verdiğinde de Erdoğan’ın “AYM kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum” dediğini anımsattı. Bayraktar, şöyle devam etti: “Yargıtay ve AYM üyeleri atamaları sırası geldiğinde, Cumhurbaşkanı tarafından özel kişiler olarak yeniden yapılandırıldı. Yargıtayın yeniden yapılandırılması belli ölçülerde başarılı olsa da AYM’deki yapılanma tek adamın dediği şekilde karar verebilecek, yekpare yapı henüz oluşmadı. Öte yandan AİHM’in milletvekilleri hakkında verdiği kararlar çerçevesinde, AYM de AİHM kararlarına uymamaya başladı. Fakat AYM, her uyarı kararı verdiğinde iktidar ile çatıştı. Geldiğimiz noktada; Can Atalay başvurusunda AYM tutukluluğun haksız olduğunu kararını verdi. Yerel mahkemenin bu kararı uygulaması gerekirdi. Ama özel tayin edilmiş o yerel mahkeme topu Yargıtay’a attı. Attı ki yüksek yargı içerisinde bu kriz belirgin hale gelsin. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi krizi başlatacak kararı verdi. Yetkisini ve görevini aşarak bunu yaptı. Burada bir yargı krizi söz konusu değil, yargı krize sokulmuştur. İktidar tarafında tayin edilmiş unsurlar eliyle böyle bir açmazın içine getirilmiş ve şimdi anayasal hak ihlali tespiti vermiş bir anayasa mahkemesinin kararı uygulanmıyor.

‘‘AYM ÜYELERİNİN DAHİ HUKUKİ GÜVENCESİ YOK’

Yargıtay, bu kararı vermekle yürütmenin başında bulunan tek adamın, talimatını yerine getirdi. AYM’ye yönelik yandaş medya eliyle aynı zamanda bir linç kampanyası başlatıldı. Bunun arkası AYM üyeleri belki de tehdit ile istifaya zorlanacaklardır. Yargıtay başkanı konuştu, AYM başkanı konuşmadı. Suç duyurusunun yok hükmünde olduğu, işlevsiz olduğu Yargıtay tarafından biliniyordu. Yargıtay, AYM üyelerinin hukuki düşüncelerini suç kabul etti. Böyle bir yargı, toplumdaki muhaliflerin siyasal düşünceleri hakkında neler yapmaz ki? Düşence suçundan yargılanır. Onu örgütle, terörle ilişkilendirerek, muhalif düşünceye her şey yapabilir. Hukuki güvencemiz var mı yok? Bakın AYM üyelerinin dahi hukuki güvencesi yoktur.”

‘HİTLERİ ELEŞTİREN İDAM CEZASI ALIYORDU’

Bayraktar, mahkeme heyetine “Şimdi AYM, HDP davası kapsamındaki tutuklulara dair özgür bir karar verebilir mi?” diye sordu. Bayraktar, “AYM özgürce böyle bir kararı veremiyor. Veremediği için de AİHM’e başvurduk. AİHM bu tutuklamaları hak ihlali olarak karar verse ne olur? Ne yapsak etsek AİHM ve AYM bu davadaki iktidarın hassasiyetle takip ettiği böyle bir davada ancak iktidarın istediği biçimde karar vereceğini gördük. Gelinen aşamada iktidar, muhalifleri cezaevlerinde tutmak, eziyet etmek, zulmetmek, gözdağı vermek, tehdit altında bulundurmak için yargıyı kullanır. Bakın bu şekilde yapılanmış Nazi mahkemelerinde yargı kararları ile beş bin insan öldürüldü. Hitleri eleştiren idam cezasına sebep oluyordu. Adli suçlarda dahi Nazi mahkemesi hâkimi Hitler gibi düşünerek, ırkın kötü insanlarda arındırılması düşüncesiyle adli davalarda bile idam cezası için gerekçeler oluşturdular. Bu kararları veren hakimler, daha sonra Adalet Davası’nda yargılandılar. Bunlar hakkında mahkûmiyet kararı verilirken mahkemenin kararındaki şu gerekçe çok önemlidir; ‘Suikastçının hançeri, yargıcın cüppesi altında gizlenmiştir.’

Bu cümle önemlidir. Bu cümle hepimize ders olmalı diye düşünüyorum. Bakın millilik meselesi üzerinde AKP hukuk danışmanı, AYM’nin verdiği kararı ‘milli karar değil’ olarak nitelemişti. Bu iktidarın ortaklarından Devlet Bahçeli, AİHM’in Demirtaş ile Kavala kararları ile ilgili ‘AİHM’in Demirtaş’ın serbest bırakılması kararını milli vicdanda hükümsüzdür. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz’ demişti. Nazi mahkemelerindeki gerekçe kararlarına benzerliğine bakar mısınız?”

YARGININ 3 KORKUSU

Bayraktar, “Türkiye devleti kurulduğundan bu yana yargısının üç temel korkusu vardır. Bunlardan biri komünizm korkusu, ikincisi Kürt korkusu, diğeri ise keser döner sap döner gün gelir hesap döner korkusu. Kürtler ile komünistler bu devletin iktidarları tarafından sürekli yargılandılar ve idam cezası aldılar. Bu değişmez. Ancak bir de keser döner sap döner korkusu var. Bu korkunun davaları, Mendereslerin yargılandığı dava. İstiklal mahkemeleri, 12 Eylül mahkemeleri, Ergenekon davalarıdır. Yine Cemaat davalarıdır. Bunlar keser döner sap döner korkusudur. 15 Temmuz darbesinde bugün ki iktidar kaybetseydi aynı şeyi cemaat yapacaktı. Aynı şeyi onlar bunlara yapacaktı. Üç korku yargılamalara çok çıplak olarak yansır” diye konuştu.

‘İZİN VERİLMİŞ AÇIKLAMALAR SUÇ SAYILIYOR’

“İktidar güçlerinin kendileri burada değil, ama temsilcileri burada” diyen Bayraktar, şöyle devam etti: “HDP, parlamentoda siyasal mücadele veriyordu. Siyaset oradan buraya taşındı. Fakat şöyle bir benzerlik dava var; savaşta düşmanın öngöremeyeceği araçlara başvurmak. Düşmanı yanıltmak, ön görmek yeteneğini zaafa uğratmak. Savaşın normal taktiğidir. Ama biz bunu siyasetin hukuk biçimine dönüştüğü davalarda tanıklık ediyoruz. Siyasal iktidarlar, siyasal muhaliflerini öngöremeyecekleri taktiklerle yargı önüne düşürebilirler. Yargıda öngörmekten bahsediyoruz. Öngörülemezlikten hareketle ihlal kararı veriyorlar. Şöyle bu dava üzerinde HDP’nin siyasal faaliyetlerini iddianame ve mütalaaya aldılar. Tüm siyasal faaliyetler suç ilan edildi, HDP’nin geçmişe dönük siyasal faaliyetleri, üstelik dokunulmazlığa sahip milletvekilleri üzerinde uygulanan siyasal faaliyetleri şimdi suç diye yargılanıyor. Nereden öngöreceğiz neye göre öngöreceğiz? Müvekkilim Günay Kubilay parti adına, partinin sitesinde gündeme ilişkin açıklamalar yapmış. Hepsi güncel ile ilişkili açıklamalar. Açıklamalarda şiddete çağrı da yok. Yıllar önce yapılmış bu açıklamalar. Bu açıklamalar yapılırken müvekkilim bunun suç olacağını neye göre öngörecekti? İzin verilmiş yasal açıklamalar bugün suç sayılıyor. Dönüp dolaşıp o açıklamalardan dolayı yargılıyorsunuz. Savaştaki taktik, düşmana uygulanan taktik, iktidarın siyasal muhaliflerine uygulanıyor.”

‘SOPA KÜRTLERE İNİP KALKMAKTADIR’

Bayraktar, ülkenin doğal kaynakları özelleştirme maskesi altında sermaye güçlerine paylaştırılırken Kürtlerin yaşadığı coğrafyadaki kaynakların Türk burjuvazisinin özel mülkiyetinde kalması için “sopanın Kürtlere daha çok inip kalktığını” söyledi. Kürt halkının seçim yoluyla kazandığı her demokratik mevziinin sermayedarlar için kaynak ve pazar kaybetme korkusu olduğunu söyleyen Bayraktar, “Bu korkunun en yeni ve somut örneği, HDP’nin seçimle kazandığı yerel yönetimlere siyasi darbeyle atanan kayyımlardır. Kaynaklara el koyma açgözlülüğü o boyutlardadır ki; HDP tarafından kazanılıp da kayyım atanmayan tek bir belediye hemen hemen kalmamıştır. Bu siyasal darbeler, azami kar-azami egemenlik yasasının hükmü altında varlık sürdüren sermayenin/burjuvazinin özü seçim ve oy hakkına dayanan demokrasiye haddini (devlet/iktidar aracıyla) bildiren sayısız tarihsel örneklerden biridir. Arka planında, yere yönetimler belli kaynaklara hükmederler ve belli kaynaklar yerel yönetimlerin kullanımına verilmiştir. Kayyımların bu kaynakları nasıl kullandıklarına iki kez tanık olduk. Yağma ve talan” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya öğle arası verildi. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx